0

Lucky way สุขาเคลื่อนที่

Lucky way สุขาเคลื่อนที่


รายละเอียดสินค้า

 • สุขภัณฑ์เคลื่อนที่ขนาด 20 ลิตร
 • รับรองคุณภาพด้วยระบบ Dual-Flush ระบบเดียวกับส้วมเคลื่อนที่ที่ขายในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะทำให้การชำระล้างสิ่งสกปรก มีประสิทธิมากยิ่งขึ้น
 • ถังเก็บน้ำสะอาดบรรจุน้ำได้ 12 ลิตร กดชำระได้มากกว่า 50 ครั้ง
 • ถังเก็บของเสีย บรรจุได้ 20 ลิตร ทำให้ไม่ต้องนำไปเทบ่อยๆเหมือนกระโถนทั่วไป
 • สุขภัณฑ์เคลื่อนที่ขนาด 20 ลิตร ได้ความสูงเพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มความสบายในการนั่ง
 • ทำจากพลาสติกเนื้อแน่นเกรด A แข็งแรง มั่นคง อายุการใช้งานนาน
 • ออกแบบให้เก็บกลิ่นได้เป็นอย่างดี ไม่ทำให้ห้อง หรือยานพาหนะเหม็นอับ
 • ขนาด 42*37*43.5 น้ำหนัก 8 กิโลกรัม โยกย้ายได้สะดวก


1 ชุดประกอบด้วย

 • ถังเก็บน้ำสะอาดขนาด 12 ลิตร
 • ถังเก็บของเสียขนาด 20 ลิตร
 • คู่มือการใช้งาน


SKU
1900000078
น้ำหนัก
6000 กรัม
ราคา
2590
1790 บาท

รายละเอียดสินค้า

➦ สุขภัณฑเ์คลื่อนที่ขนาด 20 ลิตร 

 ➦ รับรองคุณภาพด้วยระบบ Dual-Flush ระบบเดียวกับส้วมเคลื่อนที่ที่ ขายในประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งจะทำให้การชำระล้างสิ่งสกปรก มีประสิทธิมากยิ่งขึ้น คุณสมบัติทั่วไป 

➦ ถังเก็บน้ำสะอาดบรรจุน้ำได้ 12 ลิตร กดชำระได้มากกว่า 50 ครั้ง 

➦ ถังเก็บของเสีย บรรจุได้ 20 ลิตร 

➦ สุขภัณฑเ์คลื่อนที่ขนาด 20 ลิตร ได้ความสูงเพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มความ สบายในการนั่ง 

➦ ทำจากพลาสติกเนื้อแน่นเกรด A แข็งแรง มั่นคง อายุการใช้งานนาน 

➦ ออกแบบใหเ้ก็บกลิ่นไดเ้ป็นอย่างดีไม่ทำให้ห้องหรือยานพาหนะ เหม็นอับ 

➦ ขนาด 42*37*43.5 น้ำหนัก 8 กิโลกรัม โยกย้ายได้สะดวก 1 set ประกอบด้วย 

➦ ถังเก็บน้ำสะอาดขนาด 12 ลิตร 

➦ ถังเก็บของเสียขนาด 20 ลิตร 

➦ คู่มือการใช้งาน น้ำหนักสินค้า : 6.00 กิโลกรัม

สินค้าที่คล้ายกัน