0

Goldex เครื่องเล็มหญ้า จัดแต่งสวน ตัดหญ้า 400W


ประกอบด้วย

1. Goldex เครื่องเล็มหญ้า 400W (มูลค่า 1,290 บาท)

----------------------------------------------------------- 

เซตของแถม

1. ตลับเอ็นเล็มหญ้า (มูลค่า 300 บาท)
2. อุปกรณ์ทำสวน (มูลค่า 690 บาท)

SKU
HEGD0003
ราคาราคา
2,280.00
1,290.00 บาทบาท

สินค้าที่คล้ายกันสินค้าที่คล้ายกัน